Badania biochemiczne cukrzycy

W rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu cukrzycy wykonuje szereg badań laboratoryjnych. Najczęstszym badaniem jest pomiar stężenia glukozy we krwi (poziom glikemii). Ponadto sprawdza się odsetek hemoglobiny glikowanej, obecność glukozy w moczu oraz poziom ciał ketonowych w moczu i surowicy krwi.

Najczęściej wykonywane badania laboratoryjne:
  • Przygodny pomiar glikemii w osoczu krwi żylnej – badanie stężenia glukozy o dowolnej porze dnia, niezależnie od czasu, który upłynął od ostatniego posiłku.
  • Glikemia na czczo w osoczu krwi żylnej – badanie wykonywane co najmniej 8 godzin od ostatniego posiłku.
  • Doustny test tolerancji glukozy (oral glucose tolerance test, OGTT) – pomiar glikemii w osoczu krwi żylnej po upływie dwóch godzin po podaniu 75 g glukozy doustnie na czczo.
  • Glikemia we krwi pełnej włośniczkowej wykonywana jest w laboratorium lub samodzielnie przez pacjenta w domu. Badanie wykonuje się po pobraniu krwi z palca za pomocą testu paskowego, a wynik odczytywany jest na przenośnym urządzeniu (glukometr). Badanie to chętnie wykorzystywane jest do monitorowania przebiegu leczenia cukrzycy.
  • Odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c) – pomiar wykonuje się w celu oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy. Służy do oceny średniej glikemii w ciągu 3 miesięcy przed pomiarem.
  • Obecność glukozy w moczu – pomiar nieprzydatny w monitorowaniu leczenia cukrzycy. Stwierdzenie obecności glukozy w moczu jest wskazaniem do wykonania dalszej diagnostyki w kierunku cukrzycy.
  • Obecność ciał ketonowych w moczu i surowicy – pomiar wykonywany przy podejrzeniu kwasicy ketonowej, która występuje przy niewyrównanej cukrzycy. Jest wskazaniem do intensywnego leczenia pacjenta.

comments powered by Disqus