Badanie krwi - na czym polega?

• Artykuł reklamowy •

Badanie krwi jest jedną z bardziej dokładnych, częściej wykonywanych, a przy tym łatwych do zrealizowania procedur medycznych. W zależności od zakresu działania oraz weryfikowanych parametrów pozwala uzyskać szczegółową wiedzę na temat stanu zdrowia oraz ewentualnych chorób podejrzewanych przez lekarza. Badanie krwi stosowane bywa diagnostycznie, ale również profilaktycznie, w ramach kontroli bieżącego stanu zdrowia i wykrycia niedoborów ważnych substancji. O czym warto wiedzieć, przygotowując się do badania?

pobranie krwi

1. Badanie krwi - kiedy należy je wykonać?

2. Badanie krwi - jak przygotować się do badania?

3. Badanie krwi - normy

4. Badanie krwi - jak długo czeka się na wyniki badania?

5. Badanie krwi - wyniki

Badanie krwi morfologiczne zaliczane jest do grupy tak zwanych badań podstawowych. Profilaktycznie warto wykonywać je raz w roku, a w przypadku podejrzenia lub już zdiagnozowania chorób - tak często, jak wymaga tego konkretna sytuacja.

Badanie krwi - kiedy należy je wykonać?

Podstawowe badanie, czyli morfologia pozwala na jakościową oraz ilościową ocenę składu krwi. Kontrolnie wykonywać powinno się ją raz w roku. Lekarz często dodatkowo zleca przeprowadzenie takiego badania w sytuacji, gdy zauważy u pacjenta niepokojące objawy, mogące wynikać na przykład z niedoborów któregoś składnika. To pierwszy krok do dalszej diagnostyki. Innym podstawowym badaniem jest biochemia. Wskazania do niej są bardzo podobne: niepokojące symptomy lub chęć skontrolowania stanu zdrowia. Badanie krwi ogólne wykonuje się również przy podejrzeniu niedokrwistości lub nadkrwistości, możliwego stanu zapalnego lub choroby zakaźnej, a także w diagnostyce i leczeniu chorób krwi.

Badanie krwi weryfikujące postępy leczenia lub stanowiące element diagnostyki innych chorób wykonuje się w częstotliwości wynikającej ze wskazań lekarskich.

Badanie krwi - jak przygotować się do badania?

Do badania pobiera się krew obwodową z żyły, najczęściej ze zgięcia łokciowego. Przed wkłuciem osoba pobierająca zakłada na rękę opaskę, dzięki której cały proces jest łatwiejszy, a żyła napełnia się. Samo pobranie trwa kilka - kilkanaście sekund, w zależności od tego, jak duża próbka jest potrzebna. Z reguły badanie wykonuje się rano na czczo, przed zażyciem codziennej dawki leków, chociaż nie zawsze jest to regułą. Więcej o badaniu krwi dowiesz się ze strony: http://diag.pl/pacjent/badania-krwi/.

Badanie krwi - normy

Wręczane pacjentowi wyniki badania krwi zawierają dodatkową informację na temat zakresu referencyjnego badanego elementu. Jest to prawidłowa ilość danej substancji określana poprzez zawartość minimalną i maksymalną. Istotne jest jednak to, że normy mogą być zależne od różnych czynników, chociażby płci i wieku. Z tego powodu nie powinno się rozpatrywać ich w oderwaniu od kontekstu medycznego. Pacjent nie powinien też podejmować samodzielnych prób interpretacji. Wyniki każdorazowo skonsultować należy z lekarzem.

Badanie krwi - jak długo czeka się na wynik badania?

Najczęściej wynik badania krwi można odebrać już następnego dnia. Analizę morfologiczną przeprowadza się w ciągu kilku - kilkunastu godzin. Badanie określające oznaczenia bardziej zaawansowane mogą potrwać od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Badanie krwi - wyniki

Jak wspomnieliśmy już przy okazji norm, wyniki badania krwi interpretować powinien lekarz rodzinny, jeśli to on zlecił morfologię, lub specjalista prowadzący danego pacjenta. Nawet jeśli wynik znajduje się poza wartościami granicznymi, nie musi być zły, podobnie jak liczba mieszcząca się w "widełkach" niekoniecznie będzie dobrą informacją. Warto wspomnieć, że pozytywny wynik badania czynnika chorobotwórczego oznacza jego obecność.

comments powered by Disqus