Inne typy cukrzycy

Cukrzyca występuje również w przypadku uszkodzenia komórek β trzustki przez leki i inne substancje chemiczne, zakażenia (np. różyczka wrodzona), choroby trzustki.

Może towarzyszyć zespołom genetycznym takim, jak np. zespół Downa i Turnera lub chorobom przebiegającym z zaburzeniami czynności gruczołów dokrewnych, jak np. zespół Cushinga, akromegalia, guz chromochłonny.

comments powered by Disqus