Przewlekłe powikłania cukrzycy

Powikłania cukrzycy występują u wszystkich pacjentów, a najbardziej istotną rolę w ich zapobieganiu pełni ścisła kontrola glikemii, intensywne leczenie nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń gospodarki lipidowej. Ponadto stosuje się leczenie objawowe likwidujące doraźne problemy medyczne takie jak np. zakażenia, zapalenia, dolegliwości bólowe czy zaburzenia ukrwienia.

comments powered by Disqus